Fair Trade

 

- je forma pomoci rozvojovým krajinám. Riadi sa heslom ,,Je nutné nielen pomôcť, ale aj podporiť obchod v týchto krajinách'' a tak zvýšiť životnú úroveň ľudí v 3.svete

- ide o spravodlivú spoluúčasť pestovateľov, obchodníkov, remeselníkov z rozvojových krajín

- spočíva na spravodlivých a výhodných obchodných podmienkach pre všetky strany obchodu

- ide o špecializované obchody, ktoré predávajú produkty označené logom Fair Trade (napr. čaje z Južnej Afriky, čokoláda z Ghany, káva z Bolívie, banány, ryža, trstinový cukor)

- dovážané produkty sa kupujú za spravodlivé ceny priamo od výrobcov. Tým sa snažia eliminovať obchodné medzičlánky a vývozcov z nadnárodných firiem, ktoré často zneužívajú svoje postavenie

- výrobcovia dostanú zaplatené za svoje produkty spravodlivé ceny, ktoré sú nezávislé od cien na svetových trhoch. Takto majú títo výrobcovia možnosť postarať sa o svoju existenciu, zabezpečiť si základnú zdravotnú starostlivosť a vzdelanie

- tieto produkty sú o niečo drahšie ako normálne produkty a sú označené známkou Fair Trade. Túto známku môžu získať, len keď splnia pravidlá stanovené medzinárodnou certifikačnou organizáciou Fair Trade (FLO)

- FLO vysiela svojich inšpektorov priamo k výrobcom

Pravidlá, ktoré platia pre výrobcov aj importérov:

  • rovnosť podmienok pre mužov aj ženy
  • zákaz nútenej práce
  • zákaz detskej práce
  • spravodlivá mzda!
  • ekologicky neškodná výroba

Výhody pre nás, spotrebiteľov: získanie kvalitných produktov so zárukou krajiny pôvodu

 


Kontakt

Viac informácií na: barbormaj@post.sk