Výbor ministrov

Medzi niektoré významné právomoci Výboru ministrov patrí:

  1. prijímanie nových členských štátov, resp. rozhodovanie o pozastavení a zrušení členstva
  2. uzatváranie dohovorov, dohôd a prijímanie odporúčaní členským štátom
  3. prijímanie rozpočtu - generálny tajomník každoročne predkladá Výboru ministrov návrh rozpočtu na schválenie
  4. prijímanie a kontrola Programu činností - v súčasnosti Rada Európy organizuje, plánuje a samozrejme aj z rozpočtového hľadiska zabezpečuje svoje aktivity podľa každoročného pracovného programu, ktorý je zverejnený pod názvom ,,Program činností''
  5. dohľad nad výkonom rozsudkov ESĽP

Kontakt

Viac informácií na: barbormaj@post.sk