Právo na vzdelanie

- je základné ľudské právo

- aj keď by toto právo mali mať všetci, až 100 000 000 ľudí nemôže chodiť do školy (deti)

- dôvody, prečo toľko detí nemôže chodiť do školy: nedostatok škôl, málo peňazí, zlá úroveň, nie je motivácia, školy sú ďaleko, málo učiteľov,...

- ďalšie dôvody:

 • nemajú prístup ku škole, deti z dedín
 • postihnuté deti - sú odsúvané na okraj spoločnosti, nemajú sa do školy ako dostať
 • deti utečencov
 • siroty
 • z náboženských/národnostných menšín
 • dievčatá sú znevýhodnené
 • rodičia si nemôžu dovoliť platiť školu

- vzdelanie je veľmi dôležité, vzdelaní ľudia sú nádejou pre lepšiu budúcnosť

 

Kde je problém?

- v Angole (občianska vojna), Afganistan, Subsaharská Afrika, Južná Ázia

- poznáme aj 2 pozitívne príklady - krajiny, ktoré sa v tomto smere polepšili: Tanzánia, Keňa

 

UNESCO v roku 1960 prijalo Dohovor proti diskriminácii vo vzdelaní.

- diskriminácia = akékoľvek obmedzenie, vylúčenie, uprednostnenie založené na rase, farbe, pohlaví, jazyku, viere, sociálnom/národnostnom/ekonomickom pôvode

- diskriminácia vo vzdelaní = obmedzenie, vylúčenie, uprednostnenie niekoho v jeho prístupe k vzdelaniu, v zaobchádzaní v proce vzdelávania

- štáty, ktoré podpísali tento Dohovor, sa zaväzujú, že:

 • budú riešiť diskrimináciu vo vzdelaní
 • poskytnú rovnosť príležitostí a zaobchádzania v oblasti vzdelávania
 • základné vzdelanie bude bezplatné a povinné
 • vzdelanie bude prístupné každému

Kontakt

Viac informácií na: barbormaj@post.sk