Rada Európy

  • vznik: 5.5.1949
  • zdôrazňovala zásadu právneho štátu, v ktorom je štátna moc podriadená zákonu a kde všetci ľudia dodržiavajú ľudské práva a slobody
  • základným dokumentom je Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a slobôd (4.11.1950 v Ríme, podpísalo ho 10 európskych krajín). Postupne bol dopĺňaný a prepracovávaný. Stal sa najprepracovanejšou a najúčinnejšou zmluvou o ĽP na svete
  • zaručuje základné ľudské práva všetkým osobám podliehajúcim jurisdikcii (súdnej právomoci) štátov, ktoré ho podpísali
  • na rozdiel od dôhod a deklarácií o ľud.právach disponuje Rada Európy ochranným mechanizmom, ktorý umožňuje prešetrenie priestupkov proti ľudským právam, zjednanie nápravy alebo odškodnenie
  • Rada Európy vytvorila tieto ochranné mechanizmy:

         A) Európsku komisiu

         B) Európsky súd pre ľudské práva

         C) Výbor ministrov (so sídlom v Štrasburgu)

Kontakt

Viac informácií na: barbormaj@post.sk