Európska Únia

- medzinárodná organizácia, zoskupenie európskych štátov

- názov sa zaviedol v r.1993 - Zmluva o Európskej únii - prijatá na summite v Maastrichte (Maastrichtská zmluva) v Holandsku

- členské štáty (25):

  • zakladajúce krajiny: Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Taliansko
  • ďalšie štáty: Dánsko, Írsko, Veľká Británia, Grécko, Portugalsko, Španielsko, Fínsko, Rakúsko, Švédsko, Cyprus (grécka časť Cypru), Česká repbublika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovenská republika, Slovinsko

- symboly EÚ:

  • európska vlajka - modrý podklad s dvanástimi zlatými hviezdami umiestnenými do kruhu (symbol jednoty; počet hviezd sa nemení)
  • európska hymna - posledná časť Deviatej symfónie od Ludwiga van Beethovena. Text - báseň Óda na radosť od Friedricha Schillera

- Deň Európy je 5.máj - na počesť vyhlásenia deklarácie, ktorá navrhovala vytvoriť pôvodné Európske spoločenstvo ugkua a ocele (prapočiatok budúcej európskej integrácie)

- úradné jazyky: 11 rovnoprávnych jazykov (anglický, dánsky, fínsky, francúzsky, grécky, holandský, nemecký, portugalský, švédsky, španielsky, taliansky)

Kontakt

Viac informácií na: barbormaj@post.sk